praktijk voor beeldexpressie

 
"Hoe kom ik uit de verf"
 


Teambuilding met beelden.

Beelden vormen de basis van wat mensen denken, voelen en doen en zijn bepalend in de identiteitsvorming van werknemers, teams en organisaties. Door beeldexpressie kan op een snelle manier bewustwording plaatsvinden over hoe een team functioneert en de eigen rol van een ieder daarin. Het individu wordt beďnvloed door eigen (bewuste en onbewuste) zelfbeelden en door beelden uit de omgeving en cultuur.
Door mensen te laten werken/ samenwerken met materialen, zoals verf, potlood of klei kunnen ze zichzelf ervaren en zich bewust worden van hoe ze functioneren. Men kan zich niet onttrekken aan het proces.
De opdrachten worden methodisch ingezet en zijn gericht op de hulpvraag.
Door de ervaring in het materiaal, en het beeld dat ontstaat, komt er een gesprek op gang. Het is makkelijker om over een beeld te praten, dan over jezelf.

Door middel van opdrachten kan je werken aan teamrollen, bestaande kwaliteiten, maar ook nieuwe kwaliteiten ontwikkelen. Valkuilen leren kennen en herkennen kan hiertoe bijdragen.
Deze speelse manier wordt als erg prettig ervaren en zorgt ervoor dat je sneller tot de kern van je vraag of probleem komt. Er ontstaat letterlijk een beeld dat aanspreekbaar en bespreekbaar is.  

Onze werkwijze kenmerkt zich door het volgende:
-  Op maat trajecten
-  Werken in het hier en nu
-  Voortdurende koppeling met de dagelijkse praktijk  

Voordelen van deze werkwijze:

-  Het beeld blijft
-  Niemand kan zich aan het proces ontrekken
-  Deze manier van werken doorbreekt een vast patroon
-  Het is leuk, waardoor het praten over het beeld makkelijker wordt en niet direct op de persoon gericht is.
-  Deelnemers werken letterlijk samen en komen zo in beweging

Tijdens een intake wordt gekeken naar de 'hulpvraag' en daarop wordt het programma afgestemd. Het is mogelijk dat slechts één interventie al nieuwe inzichten geeft.

Voor Wie?

Onze aanpak is zeer geschikt voor teams die starten of waarbij de samenwerking niet goed loopt. In dergelijke trajecten ligt de nadruk op teamontwikkeling, kennismaken en starten met samenwerken. Ervaring leert dat dit een zeer effectieve start is voor samenwerking in het team.
Anderzijds sluit onze aanpak ook zeer goed aan bij teams 'in zwaar weer'. In dergelijke situaties starten we door middel van een intake met een diagnose van de problematiek. Vervolgens gaan we aan de slag met het team waarbij we eerst stilstaan bij de fase van de erkenning en herkenning van de problematiek om daarna de deelnemers na te laten denken over een ieders aandeel erin. Tot slot laten we de deelnemers de slag maken naar een effectievere manier van samenwerking in hun dagelijkse praktijk. Ervaring leert dat in twee dagen een team grote stappen in de ontwikkeling kan maken. 

Voorbeeld: zie boven
 "Hoe kom ik uit de verf".

Schilderij 1: Lichtgroen zet zichzelf wel centraal, maar geeft zich geen vorm.
Schilderij 2: Lichtgroen durft zichzelf neer te zetten en iedereen gaat letterlijk aan de kant.

Dit voorbeeld laat zien dat op deze manier een bewustwording ontstaat, die wordt omgezet in een persoonlijke nieuwe handelwijze. De effecten zijn meteen zichtbaar op Schilderij 2.