praktijk voor beeldexpressie

Alied Rijnvis

Vaktherapeut /beeldend, 

Imaginatiecoach, Teambuilding en Visie, Verwerking van kanker.

Symbolische psychologie op basis van Carl Jung,

Neuro Linguïstisch Programmeren, NLP– practioner,

Diagnostical Drawing Series,

Verpleegkundige in de somatiek en psychiatrie ( A-B).

Lid van de Federatie voor Therapeutische Beroepen (FVB) voorheen: NVCT.
          De Nederlandse Vereniging voor Beelden Therapeuten (NVBT)
          Zorgverzekeringcode AGB-code in Vektis ( nr: 90-034-204)

Locatie:

It Blauwe Slot 15   9084 DL   Goutum   058-2884140  06-40352521  a.rijnvis3@chello.nl


Vergoedingen

Bij aanvullende verzekering is bij verschillende zorgverzekeraars vergoeding mogelijk.
Ik ben bekend bij de zorgverzekeraar en heb een AGB-code in Vektis ( nr: 90-034-204) Dit houdt in dat ik een landelijke registratie heb, waardoor vergoeden makkelijker wordt.
Bij een verwijzing van de huisarts of specialist is vergoeding mogelijk.
Het is aan te bevelen eerst bij uw verzekeraar te informeren of deze vaktherapie, beter bekend als creatieve therapie/ beeldend door hen wordt vergoed.
Meestal is het ondergebracht bij alternatieve geneeswijzen.

Andere mogelijkheden zijn:

Via Psycho Medisch Centrum SYNAEDA

 Fonteinland 9 ; 8913CZ Leeuwarden. tel: 058-8200333, info@synaeda.nl www.synaeda.nl

Via  ‘"In Hoofdzaken":
Dit is een  GGZ  instelling in een nieuw jasje met een scala aan mogelijkheden
Dalhuijzenstraat 39,  8448 EW Heerenveen
Door ons samenwerkingsverband kunt u via hen gebruik maken van een AWBZ vergoeding

 Via “In Hoofdzaken” Dalhuijsenstraat 39  8448EW Heerenveen. tel: 06-30592771 www.inhoofdzaken.nl   

 
Persoonsgebonden budget (PGB) – bij specifieke problematiek, voor ondersteunende of activerende begeleiding of behandeling ( aanvraag via ziektekostenverzekeraar) www.pgb.nl

 
Informeer bij uw werkgever in een situatie van burnout, ziekte of loopbaanvraagstukken), via de Arbo/ bedrijfsarts.
Bijzondere bijstand via de Gemeentelijke Sociale Dienst.

Als door de verzekering niet wordt vergoed, kan in overleg naar draagkracht een bedrag worden afgesproken.

Links naar:

www.alumni-cto.nl
www.vaktherapie.nl