praktijk voor beeldexpressie

Beeldexpressie:

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Mensen spreken, denken en voelen in beelden en handelen van daaruit. Een mens wordt beļnvloed door eigen ( bewuste en onbewuste) beelden en zelfbeelden.

Beeldvorming is een krachtig instrument bij veranderings- en ontwikkelingsprocessen.
Door de verbeeldingskracht worden de veerkracht en het probleemoplossend vermogen geactiveerd.
Mensen krijgen verbinding met wat hen innerlijk bezighoudt.
Mensen dringen zo sneller door tot de kern van de zaak.
Beeldexpressie is een non-verbale manier van werken.

Met beeldexpressie wordt Vaktherapie/ beeldend (creatieve therapie), Imaginatiekunde en NLP samengebracht tot een elkaar versterkend instrument.

Beeldexpressie kent meerdere toepassingen:
Beeldende Teambuilding.
Voor teams in bedrijven, gezondheidszorg en overheid
Individueel  coachen.
Individueel of in groepjes van max. 4 personen.
Workshops