praktijk voor beeldexpressie


"verbinding"

 

Vaktherapie beeldend:

Vaktherapie/ beeldend (voorheen creatieve therapie), is een methodische manier van werken. Op een tastbare en zichtbare manier wordt er gewerkt. Men komt letterlijk in beweging. 

Individueel:
Door schilderen, tekenen, kleien of te werken met andere materialen kan vorm worden gegeven aan interne beelden om zo een persoonlijk proces op gang te brengen. De vaak onbewuste beelden die naar buiten komen geven inzicht in de situatie of de problemen waar iemand mee worstelt.
Methodisch werken wil zeggen, dat er op het proces gerichte opdrachten worden aangereikt die afgestemd zijn op de behoeften van de persoon.

In teams:
Door gerichte opdrachten aan te bieden. Bijvoorbeeld mensen samen een schilderij laten maken. Door de manier van werken, keuze en gebruik van materiaal en het beeld dat ontstaat, wordt de samenwerking binnen een team en de rol die een ieder binnen het team speelt, letterlijk in beeld gebracht. Met deze open aanpak wordt makkelijker over samenwerking gesproken. 

Imaginatie of visualisatie:

Mensen spreken denken en voelen in beelden en handelen vanuit hun beelden. Een mens wordt beïnvloed door eigen (bewuste of onbewuste) beelden en zelfbeelden.

Individueel:
Er kunnen beelden naar boven komen die uitdrukking geven aan bewuste en onbewuste gevoelens, gedachten en verlangens.
Het thema erin kan bijvoorbeeld gericht zijn op het verleden, het heden, relaties met bepaalde personen, je toekomstbeeld of je zelfbeeld.
Ook kan het gaan over pijn verdriet en verlies.

In teams:
Beeldvorming is een krachtig instrument bij veranderings- en ontwikkelingsprocessen. Het probleemoplossend vermogen wordt hiermee geactiveerd.


Neuro Linquistisch Programmeren (NLP):

Met NLP kunnen handvatten worden geboden om de gedragingen van het verleden op een positieve manier te vertalen naar het hier en nu. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb hoofdpijn, maar ik ben de hoofdpijn niet. Ik ben meer dan hoofdpijn alleen.’ Zo kan men leren omgaan met een klacht in plaats van zich ermee te identificeren.

In teams:
Er wordt geoefend met een andere manier van werken of omgaan met elkaar.